Kindercoaching

Er kunnen tal van redenen zijn waarom je kind even een steuntje in de rug kan gebruiken.  Bijvoorbeeld:

 • Het moeilijk vinden om voor jezelf op te komen.
 • Geen hulp durven vragen. 
 • Moeite om "nee" te zeggen. 
 • Vaak ruzie hebben of juist over je heen laten lopen.
 • Snel afgeleid zijn bij het maken van school- of huiswerk. 
 • Bang zijn om fouten te maken/faalangst. 
 • Weinig zelfvertrouwen, onzekerheid, negatief zelfbeeld.
 • Driftbuien.
 • Onderpresteren op school. Vluchtgedrag. 
 • Moeite hebben met vriendjes maken en vriendjes houden. 
 • Moeite met plannen en organiseren van het schoolwerk. 
 • Zwakke concentratie. 
 • Een vol of druk hoofd. 
 • Moeite met indelen van de tijd, (te)veel gamen, tv kijken. 
 

In al deze situaties kan vaak een kort traject al een enorm verschil maken. Een traject begint altijd met een uitgebreid intakegesprek. Hier nemen we echt de tijd voor. Als het kan, komt je kind mee naar dit gesprek, soms is het beter als we dit gesprek alleen met de volwassenen voeren. Samen bepalen we welke doelen we in ieder geval willen behalen tijdens de begeleiding. 

Naar aanleiding van jullie hulpvraag en specifieke situatie maak ik dan een inschatting van het aantal sessies dat nodig is om dat te bereiken. Zo weet je gelijk waar je aan toe bent. Dit aantal zal ergens tussen de 3 en de 8 keer liggen.

Voor de begeleiding krijgt je kind een map. Hier zitten de oefeningen en materialen in die we gebruikt hebben, zo kunnen jullie thuis verder oefenen en kan je als ouder meelezen met wat je kind heeft gedaan en geleerd. 

Specifiek voor coaching is dat we bij de begeleiding uitgaan van de sterke kanten en de "eigen wijsheid" van je kind. Je kind bedenkt zijn eigen oplossingen en zal zo ook veel gemotiveerder zijn om ermee aan de slag te gaan. De begeleiding is ook afgestemd op wat bij je kind past, dit kan in de vorm van spel zijn, pratend of juist met creatieve opdrachten.

De hulp kan gegeven worden bij mij op de praktijk, online of onder schooltijd op school.

Ook tijdens de begeleiding vind ik ouder contact heel belangrijk. Bij het intakegesprek maken we gelijk de afspraken voor de tussentijdse telefonische overleggen. Zo kunnen we elkaar goed op de hoogte houden en de begeleiding optimaal op je kind afstemmen. Ook aan het eind van het traject hebben we weer een gesprek om het traject goed af te ronden. Als je het prettig vindt om een keer een uitgebreid persoonlijk oudergesprek te hebben, dan kun je dat altijd aangeven en dan maken we ook daar een afspraak voor. 

 

Wat vinden anderen?

 

"Felicia heeft enkele maanden lang bij Manon de faalangsttrainjng gevolgd en het resultaat is goed merkbaar. Manon heeft haar geleerd anders, op een positievere wijze, naar zichzelf en haar inzet op school te kijken en negatieve onzekere gedachten daarmee om te zetten in positieve gedachten. Het zelfvertrouwen is enorm toegenomen en Manon heeft daar een wezenlijke bijdrage aan geleverd. Omdat Felicia een goede klik met Manon bleek te hebben, vond ze ook heel leuk om naar de training te gaan. Manon, mede namens Felicia heel erg bedankt voor je hulp en je enthousiasme!"

"Lars had boze buien en gedragsproblemen. Vooral op school leidde dit tot problemen en toen zijn we bij coaching uitgekomen. Lars heeft een coachingstraject en bikkeltraining doorlopen.
Het is echt ongelooflijk hoe hij gegroeid is. Hij heeft veel geleerd, en wij ook. Hij is niet meer zo snel boos en kan beter relativeren. Onze lieve en stoere zoon kwam veel meer naar boven en je ziet dat hij daar zelf ook heel blij mee is.
Hij ging graag naar je toe, maar het traject is inmiddels afgerond en hij loopt veel zelfverzekerder rond. Hij is klaar voor de middelbare school!
Bedankt voor de moeite en energie die je in hem hebt gestoken, dat is echt heel waardevol geweest."

"Wij willen je bedanken voor alles wat je voor onze zoon Roel (6 jaar) hebt gedaan.
Hij kan beter omgaan met zijn emoties, zit lekkerder in zijn vel.
Als coach ben je heel betrokken bij het kind.
Roel gaat je zeker missen.
Voor ons als ouders was het contact laagdrempelig en prettig. Hierdoor bleven wij goed op de hoogte en dat geeft een heel prettig gevoel.
Ook waren wij heel blij dat je bij Roel op school kwam. Je observeerde wat er gebeurde in de klas en kon hierdoor je coaching goed aanpassen op wat Roel nodig had.
Kortom, wij zijn je dankbaar voor alles wat je voor Roel en voor ons hebt gedaan."

 

Afspraken bij begeleiding

Product Prijs
Coaching 60 minuten 65,00
Toeslag reiskosten als de begeleiding op school plaatsvindt €5,00
Telefoongesprekken tussendoor, eindevalutie en intakegesprek bij de prijs inbegrepen
Extra: uitgebreid oudergesprek, 90 minuten €90,00

Wil je je kind opgeven voor begeleiding of meer informatie? Dat kan via onderstaand formulier.