Kinderen groep 7 en 8

Je kind zit in de bovenbouw. Een tijd vol met leuke maar ook spannende gebeurtenissen. Het voorlopig advies, het kamp, de voorbereiding op de middelbare school. Op sociaal vlak verandert er ook veel, de kinderen beginnen te puberen en dat kan met een boel onzekerheid gepaard gaan. Ook onderling veranderen de verhoudingen en wordt er anders gespeeld en met elkaar omgegaan. De stof op school gaat het tempo een stuk omhoog en wordt er meer van je kind gevraagd qua leren, organiseren en zelfstandigheid.

Voor kinderen die hier wel een steuntje in de rug bij kunnen gebruiken biedt En route ondersteuning in de vorm van coaching, remedial teaching of trainingen. Zowel individueel als in groepjes. Twijfel je welke vorm van begeleiding het meest geschikt is voor jouw kind? Neem dan vrijblijvend contact op, ik denk graag met je mee.

Begeleiding op maat, in de vorm van gesprekken, spel en creatieve opdrachten. Afhankelijk van wat past bij jouw kind. 

Hulp en ondersteuning bij het leren afgestemd op de behoeften van jouw kind.

Een vast programma, zodat je van te voren precies weet waar je aan toe bent. Er zijn trainingen op sociaal emotioneel gebied zoals: weerbaarheid, faalangst, sociale vaardigheden, concentratie en mindset en op leergebied zoals begrijpend lezen, automatiseren, redactiesommen en spelling. Specifiek voor groep 7 en 8 zijn er ook trainingen die voorbereiden op de eindtoets en de overstap naar het VO. Trainingen kunnen zowel individueel als in een groepje gevolgd worden.