Talentenkompas

Wil je meer inzicht in je kind? Weten wat je kind motiveert en hoe het het beste leert? Inzicht in meer dan alleen de cognitieve vermogens van je kind maar ook in de andere factoren die bijdragen aan functioneren van je kind op school en thuis, zoals inzet, motivatie, thuissituatie en welbevinden? Of wil je graag een objectief brugklasadvies gebaseerd op de capascteiten en het karakter van je kind? Dan is Talentenkompas misschien wat je zoekt. 

In het kort- Wat is Talentenkompas?

 

Vanaf het eerste moment dat je kind naar de Basisschool gaat houdt school de (leer)prestaties van je kind bij in een zogenaamd "leerlingvolgsysteem". Op basis hiervan wordt samen met de  bevindingen van de leerkracht het eindadvies in groep 8 opgesteld. Op dit moment is het nog zo dat na het schooladvies er in mei nog een eindtoets ( Cito, Iep, route 8) wordt afgenomen. Als de resultaten daarvan afwijken van het schooladvies dan kan op grond daarvan het advies nog aangepast worden. In de media is op het moment veel aandacht voor de rol van de eindtoets ten opzichte van het advies van de leerkracht. De politiek is hier nog niet over uit. 

De Cito-toets en het leerlingvolgsysteem meten de vaardigheden van je kind. Wat heeft het geleerd op school? Kan je kind rekenen? Redactiesommen maken? Informatie uit een tekst halen en spellen. Het gaat dus echt over wat je kind geleerd heeft en op het moment dat de toets wordt afgenomen kan laten zien. 

 

Talentenkompas is een ander soort test. Het meet geen vaardigheden. Je kunt er dus ook niet voor oefenen, wat het een eerlijk meetinstrument maakt. Het kijkt verder dan schoolprestaties. Je krijgt inzicht op de manier waarop schoolprestaties tot stand komen, waardoor het mogelijk is je kind zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden.

 

De test geeft ook (indien gewenst) een goede voorspelling van het schooladvies en inzicht in de achtergronden, bijvoorbeeld: Een kind met een prima leervermogen maar een gering zelfvertrouwen en weinig doorzettingsvermogen, zal niet altijd kunnen laten zien wat het in huis heeft. Hierdoor kunnen de prestaties op de Cito-toets en het eindadvies lager uitvallen. Talentenkompas geeft de nodige informatie om het gesprek aan te kunnen gaan en geeft je als ouder handvatten om je kind beter te ondersteunen waar dit nodig is. 

 

Daarnaast helpt de test bij het zoeken van een geschikte school voor je kind. Redt je kind zich prima op een grote school, of is juist een wat kleinere school meer geschikt? Komt je kind beter tot zijn recht als het heel zelfstandig mag werken of is juist een school met veel structuur geschikter. Hoe zit het met het extra aanbod van de school, hoe belangrijk is het dat er een sportklas is, of dat je kind zijn of haar creativiteit kwijt kan?

 

Wat wordt er getest?

 

Talenten

Talentenkompas geeft je inzicht in de talenten van een kind. Zijn of haar talenten zijn opgedeeld in 5 categorieën:

 1. persoonlijke oriëntatie
 2. omgaan met anderen
 3. organiseren en structuur aanbrengen
 4. fysieke oriëntatie
 5. omgevingsbewustzijn en verbanden leggen. 
 

Waar liggen jouw talenten?

Uit de resultaten kun je afleiden met hoeveel gemak of hoeveel moeite het kind een talent kan ontwikkelen. Hoge scores op een categorie duiden erop dat iets je kind van nature gemakkelijk afgaat. Er is sprake van een talent op dat gebied. Lagere scores geven een indicatie dat het de leerling meer energie en inspanning zal kosten om zich op het betreffende gebied te ontwikkelen. Mogelijk heeft een leerling hier baat bij wat extra ondersteuning en begeleiding.

 

Lekker in je vel zitten

Je gevoel voor eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn belangrijke factoren bij het komen tot leren.  Talentenkompas brengt de volgende factoren in kaart:

 • hoe tevreden is een kind over zijn/haar prestaties?
 • hoe ervaart het kind de relatie met klasgenoten?
 • hoeveel zelfvertrouwen heeft een kind?
 • in hoeverre voelt een kind zich gesteund door thuis?

Verborgen verlangens

Talentenkompas brengt in beeld waarmee een kind zich graag bezighoudt of welke activiteiten  het zelf misschien nog niet ontdekt heeft maar die goed bij hem of haar zouden kunnen passen. 

 • muziek
 • taal en woorden
 • vormgeving en kunstzin
 • puzzelen en redeneren
 • natuur en buitenleven
 • sport en spel
 • ordenen en verzamelen

 

 

Inzicht in intellectuele capaciteiten

Talentenkompas geeft inzicht in de intellectuele capaciteiten van een kind. Zijn of haar prestaties in het oplossen van problemen en het opnemen en verwerken van informatie worden uitgedrukt in relatie tot de prestaties van andere kinderen uit groep 7 en 8 op dezelfde (denk)opdrachten. Hier wordt een niveaubepaling voor de brugklas aan gekoppeld.

 

Praktische informatie

De test is geschikt voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en wordt volledig op de computer afgenomen. De test voldoet ruim aan de hoge eisen van de COTAN voor psychologische test. 

Voor een onderdeel begint krijgt je kind een korte uitleg, als je kind deze begrepen heeft kan het met het onderdeel starten. Het is mogelijk om na een onderdeel een pauze in te lassen. 

Het maken van de testen duurt ongeveer twee uur deze verdelen we over twee afspraken van een uur. Na het maken van alle testonderdelen maken we een derde afspraak waarbij de resultaten van de test mondeling met de ouders/verzorgers worden doorgenomen.  Je krijgt een uitgebreid schriftelijk verslag en tips om je kind nog beter te ondersteunen.

De kosten bedragen €290,00. 

 

Heb je vragen of wil je je kind opgeven? Vul dan het formulier in, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.