Coaching voor jongeren

Bij coaching gaan we op zoek naar de eigen oplossingen, die je misschien eigenlijk ook al wel weet, en de belemmeringen die je tegenhouden om de dingen te doen die goed voor je zijn of bij je passen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn :

  • Geen motivatie voor school.
  • Wel gemotiveerd zijn voor school maar elke keer lukt het niet te doen wat je je hebt voorgenomen.
  • Vriendschappen.
  • Zelfvertrouwen.
  • Faalangst en mindset.
  • Omgaan met boosheid.
  • Moeite hebben om 'nee' te zeggen.
  • Moeite hebben met het indelen van de tijd, ( te) veel gamen.

 

In deze situaties kan een kort traject ( 6 tot 8 keer) al een groot verschil maken. We starten altijd met een vrijblijvend kennismaking/intake gesprek. Hierbij proberen we gezamenlijk zo goed mogelijk in kaart te brengen wat de hulpvraag precies is en of ik de aangewezen persoon ben om je kind daarbij te helpen. We maken ook een inschatting van hoeveel tijd we daarvoor nodig denken te hebben. 

Halverwege en na afloop van het traject vindt er een telefonische terugkoppeling plaats. Zo bekijken we samen of we op de goede weg zijn.

 

De gesprekken duren een uur en vinden plaats op de praktijk of online. De kosten bedragen €65,00 per uur.

Wat zeggen anderen?

Felicia heeft enkele maanden lang bij Manon coaching voor faalangst gevolgd en het resultaat is goed merkbaar. Manon heeft haar geleerd anders, op een positievere wijze, naar zichzelf en haar inzet op school te kijken en negatieve onzekere gedachten daarmee om te zetten in positieve gedachten. Het zelfvertrouwen is enorm toegenomen en Manon heeft daar een wezenlijke bijdrage aan geleverd. Omdat Felicia een goede klik met Manon bleek te hebben, vond ze ook heel leuk om naar de training te gaan. Manon, mede namens Felicia heel erg bedankt voor je hulp en je enthousiasme!

Wil je je kind opgeven of meer informatie? Dat kan via het formulier hieronder.