Redactiesommen, verhaaltjessommen, contextsommen en realistisch rekenen. De termen uitgelegd.

Gepubliceerd op 21 mei 2024 om 17:36

Het zal je leerlingen niet veel uitmaken hoe de som die ze maken nu heet, ze moeten hem tenslotte gewoon oplossen. Maar sprekend en denkend over rekenen en wat nu belangrijk is voor leerlingen om te kunnen, is het uit elkaar houden van de termen wel degelijk belangrijk. Er is ook verschil in de didactiek. Dus hieronder een kleine crash-course rekentermen rond redactiesommen.

Soorten sommen

  • Verhaaltjessommen en Redactiesommen. 

Hiermee wordt hetzelfde bedoeld. Het gaat hier om een som waarbij een stukje tekst staat. Je moet de som uit de tekst halen. Een voorbeeld van een verhaaltjessom is: 

 

Jan springt 123 centimeter ver. Joep springt 16 centimeter verder. Hoe ver springt Joep?

 

  • Contextsommen

Bij een contextsom wordt er een afbeelding die relevant is voor het uitrekenen van de som bij de tekst gegeven. De afbeelding is dus niet alleen voor de sier, hij verduidelijkt de som. Dit kan ook een grafiek of tabel zijn. Een voorbeeld van een contextsom is:

Sam is precies op de helft van zijn boek. Hoeveel bladzijden heeft het boek in totaal?

  • Realistisch Rekenen

Realistisch rekenen is niet een soort som. Het is een manier van lesgeven die ontwikkeld is in de jaren 70 van de vorige eeuw. Het doel was om kinderen met meer inzicht en met behulp van eigen strategieën te leren rekenen. Uitgangspunt waren daarbij alledaagse situaties. Bij realistisch rekenen wordt dus wel veel gebruik gemaakt van context- en redactiesommen. De leerlingen kiezen hun eigen strategie en inzicht bij het oplossen van deze sommen.

 

 

Kritiek

 

Je hoort in de media op het moment veel kritiek op het "realistisch rekenen". Het zou de reden zijn van de steeds slechter worden rekenvaardigheden van kinderen op de basisschool. Veel mensen willen daarom terug naar het "traditionele rekenen". Het maken van rijtjes sommen en "stampen" zoals dat vroeger ging. 

 

Ik denk dat er veel te winnen valt door beide methoden te combineren. Kinderen hebben strategieën nodig om sommen uit te rekenen. Kinderen die rekenen moeilijk vinden leer je maar één vaste strategie aan. Sterkere rekenaars kunnen met meerdere strategieën uit de voeten en die op termijn naar eigen inzicht gaan combineren. 

Met die strategieën ga je vervolgens rekenen zoals je dat zou doen in het dagelijks leven. Je gebruikt de geleerde strategieën om context- en redactiesommen uit te rekenen. 

Het is immers weinig zinvol om wel hele mooie staartdelingen te kunnen maken en je breuken kruislings te kunnen vermenigvuldigen als je daarna geen idee hebt van hoe je moet uitrekenen of je je nieuwe telefoonabonnement wel kunt betalen.  

 

Dit is ook de onderliggende gedachte bij het ontstaan van de boeken uit de "Stap voor Stap"serie. Kinderen duidelijke strategieën aanleren die je kunt toepassen in het dagelijks leven. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.