Remedial Teaching en bijles

Er zijn een heleboel redenen waarom het soms op school niet lukt. Soms is de reden dat er gewoon gaten in de kennis en vaardigheden van het kind zitten, dan kan bijles of remedial teaching een goede oplossing zijn, soms is er meer aan de hand. De manier van leren op school sluit niet aan, of er is iets niet in orde met de werkhouding of concentratie van je kind. Soms speelt faalangst een rol. 

In alle gevallen gaan we tijdens een uitgebreid intakegesprek eerst samen op zoek naar de vermoedelijke oorzaak van het probleem. Indien nodig en gewenst ga ik ook met de leerkracht van je kind in gesprek, zodat we een zo goed mogelijk beeld van de situatie hebben.  Naar aanleiding hiervan maken we samen een plan en bedenken we met welke stappen je kind het best geholpen is. Dat kan 'gewoon' extra lees-, reken- of spellingles zijn, maar ook begeleiding op werkhouding, concentratie en zelfvertrouwen of een combinatie daarvan. Het doel is altijd om te zorgen dat je kind weer lekker in zijn vel zit en over voldoende vaardigheden beschikt om zich optimaal verder te ontwikkelen op het niveau dat bij hem of haar past. Tijdens het intakegesprek maken we samen een inschatting van hoe lang de hulp nodig zal zijn om de gewenste doelen te behalen. Zo weet je altijd van te voren waar je aan toe bent. 

Als lees- en dyslexiespecialist en Specialist Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie kan ik ook zorgdragen voor de begeleiding op zorgniveau drie bij een vermoeden van dyslexie of dyscalculie. 

 

Tijdens de begeleiding hebben wij ook regelmatig contact. Hier maken we duidelijke afspraken over tijdens het intakegesprek. Zo blijf je op de hoogte van de vorderingen van je kind en weet je ook hoe je thuis je kind het beste kunt helpen. 

 

 

Reviews

"Onze beiden zonen hebben enige tijd ondersteuning gekregen op het gebied van spelling bij Manon.

Het bezig zijn met spelling is niet hun favoriet. Maar Manon heeft het voor elkaar gekregen dat ze sterk zijn gegroeid en het hierdoor ook leuker zijn gaan vinden.

Zij gaat gestructureerd aan de slag en weet met heldere materialen en methodes de mannen te helpen!

Per week maken ze stappen!

Met de juiste benadering en persoonlijke aandacht weet Manon het verschil te maken!"  

 

"Met veel geduld en aandacht geeft Manon onze zoon elke week bijles in rekenen. Wat een ontwikkeling heeft hij al doorgemaakt! Manon heeft ervoor gezorgd dat hij de basis nu beheerst en dat er verder gegaan kan worden met de verdieping daarvan. Manon stelt zich flexibel op en speelt goed in op hetgeen op school aangeboden wordt.  Wij, maar belangrijker nog onze zoon, worden hier erg blij van! "

 

Meer informatie

De kosten voor losse lessen bedragen €60,00 per uur.  Bij langere trajecten van meer dan drie maanden is het mogelijk een abonnement af te sluiten. Er is dan begeleiding in alle schoolweken, eventueel gemiste lessen kunnen worden ingehaald. In de maanden juli en augustus betaal je geen abonnementskosten-er is die maanden wel begeleiding in de weken buiten de schoolvakantie. De kosten hiervoor bedragen €200,00 per maand, dit is bij trajecten langer dan 3 maanden voordeliger dan losse lessen. 

De begeleiding vindt plaats op de praktijk of online.

Diagnostisch Onderzoek

 

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan een traject of los een diagnostisch onderzoek af te nemen bij je kind. We gaan dan op zoek naar de hiaten in de kennis van je kind en welke specifieke vaardigheden je kind nog niet ontwikkeld heeft om tot een goed leerresultaat te komen. De onderzoeken kunnen afgenomen voor de vakken rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. 

Na een uitgebreid intake gesprek komt je kind 2 uur naar de praktijk om opgaven te maken. Naar aanleiding hiervan krijg je een uitgebreid verslag met een indicatie van het niveau, een foutenanalyse en een handelingsplan. Na afloop is er een gesprek waarin het verslag wordt toegelicht. De kosten van een diagnostisch onderzoek zijn €345,00.

Wil je je kind opgeven of meer informatie? Dat kan via onderstaand formulier.