Coaching van kinderen en tieners 

Er kunnen tal van redenen zijn waarom je kind een steuntje in de rug kan gebruiken.  Bijvoorbeeld:

 • snel (te) boos of verdrietig worden;
 • moeite met relativeren;
 • moeite met vrienden maken en houden;
 • geen motivatie voor school;
 • moeite hebben om de eigen grenzen aan te geven;
 • veel ruzie maken;
 • spanning bij nieuwe situaties;
 • moeite met huiswerk plannen en maken;
 • faalangst;
 • een vaste mindset die het leren en groeien belemmert;
 • moeite met het accepteren van regels;
 • onderpresteren
 

In al deze situaties kan een kort traject vaak al een enorm verschil maken. Een traject begint altijd met een uitgebreid intakegesprek. Hier nemen we echt de tijd voor. Als het kan, komt je kind mee naar dit gesprek. Soms is het beter als we dit gesprek alleen met de volwassenen voeren. Samen bepalen we welke doelen we in ieder geval willen behalen tijdens de begeleiding. 

Naar aanleiding van jullie hulpvraag en specifieke situatie maak ik dan een inschatting van het aantal sessies dat nodig is om dat te bereiken. Zo weet je gelijk waar je aan toe bent. Dit aantal zal ergens tussen de 3 en de 8 keer liggen.

Voor de begeleiding krijgt je kind een map. Hier zitten de oefeningen en materialen in die we gebruikt hebben, zo kunnen jullie thuis verder oefenen en kan je als ouder meelezen met wat je kind heeft gedaan en geleerd. 

Specifiek voor coaching is dat we bij de begeleiding uitgaan van de sterke kanten en de "eigen wijsheid" van je kind. Je kind bedenkt zijn eigen oplossingen en zal zo ook veel gemotiveerder zijn om ermee aan de slag te gaan. De begeleiding is ook afgestemd op wat bij je kind past, dit kan in de vorm van spel zijn, pratend of juist met creatieve opdrachten.

De hulp kan gegeven worden bij mij op de praktijk. Laagdrempelig in de woonkamer.

Ook tijdens de begeleiding vind ik ouder contact heel belangrijk. Bij kinderen op de basisschool is een oudergesprek een vast onderdeel van het traject. Meestal is dat halverwege het traject. Indien gewenst sluiten we ook het traject af met een oudergesprek. Bij middelbare scholieren liggen de verhoudingen vaak al anders. Een oudergesprek zonder het kind erbij is dan vaak niet meer "gepast". We doen dan het oudergesprek met jullie kind erbij of we maken afspraken over de terugkoppeling.

 

 

Wat vinden anderen?

 

"Felicia heeft enkele maanden lang bij Manon de faalangsttraining gevolgd en het resultaat is goed merkbaar. Manon heeft haar geleerd anders, op een positievere wijze, naar zichzelf en haar inzet op school te kijken en negatieve onzekere gedachten daarmee om te zetten in positieve gedachten. Het zelfvertrouwen is enorm toegenomen en Manon heeft daar een wezenlijke bijdrage aan geleverd. Omdat Felicia een goede klik met Manon bleek te hebben, vond ze ook heel leuk om naar de training te gaan. Manon, mede namens Felicia heel erg bedankt voor je hulp en je enthousiasme!"

"Lars had boze buien en gedragsproblemen. Vooral op school leidde dit tot problemen en toen zijn we bij coaching uitgekomen. Lars heeft een coachingstraject en bikkeltraining doorlopen.
Het is echt ongelooflijk hoe hij gegroeid is. Hij heeft veel geleerd, en wij ook. Hij is niet meer zo snel boos en kan beter relativeren. Onze lieve en stoere zoon kwam veel meer naar boven en je ziet dat hij daar zelf ook heel blij mee is.
Hij ging graag naar je toe, maar het traject is inmiddels afgerond en hij loopt veel zelfverzekerder rond. Hij is klaar voor de middelbare school!
Bedankt voor de moeite en energie die je in hem hebt gestoken, dat is echt heel waardevol geweest."

"Wij willen je bedanken voor alles wat je voor onze zoon Roel (6 jaar) hebt gedaan.
Hij kan beter omgaan met zijn emoties, zit lekkerder in zijn vel.
Als coach ben je heel betrokken bij het kind.
Roel gaat je zeker missen.
Voor ons als ouders was het contact laagdrempelig en prettig. Hierdoor bleven wij goed op de hoogte en dat geeft een heel prettig gevoel.
Ook waren wij heel blij dat je bij Roel op school kwam. Je observeerde wat er gebeurde in de klas en kon hierdoor je coaching goed aanpassen op wat Roel nodig had.
Kortom, wij zijn je dankbaar voor alles wat je voor Roel en voor ons hebt gedaan."

 

Dienst Prijs
Telefonische kennismaking gratis
Intakegesprek ( ongeveer een uur) €80,00 , deze kosten komen te vervallen indien er een vervolgtraject wordt ingezet
Coaching €80,00 per uur
Oudergesprek €100,00 voor anderhalf uur
Telefonisch overleg en e-mails de eerste 15 minuten gratis, daarna gerekend naar rato van het uurtarief

Wil je meer informatie of ben je benieuwd of coaching iets voor jouw kind is? Vul dan het onderstaande formulier in en dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.